fbpx

Cirkulärt materialflöde

Med gedigen kunskap, innovativa lösningar och modern teknik bidrar vi till ett cirkulärt materialflöde där mer och mer av det insamlade skrotet återanvänds eller återvinns.

Resurs 1

Varför Cuprum Recycling?

Cuprum Recyclings övergripande mål med hållbarhetsarbetet är att skapa förutsättningar för långsiktigt värdeskapande. För Cuprum Recycling betyder det att växa som bolag, hantera risk och identifiera möjligheter samtidigt som Cuprum Recycling respekterar och hanterar påverkan på människor och miljö och lever upp till omvärldens förväntningar. 

15k ton

inlämnat material

Under våra år har vi haft över 300 ton material

100%

återvunnet material

100% av detta har vi återvunnit

-135 ton

av minskad CO2

Vi har minskat -135 ton CO2 på 6 år

Hållbar samhällsutveckling

Med gedigen kunskap, innovativa lösningar och modern teknik bidrar vi till ett cirkulärt materialflöde där mer och mer av det insamlade skrotet återanvänds eller återvinns. Fokus för vårt hållbarhetsarbete bestäms utifrån de hållbarhetsfrågor som är väsentliga för verksamheten och där vi har störst möjlighet att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Det tar vi reda på genom väsentlighetsanalyser. Utifrån det som identifieras tar vi fram våra väsentliga hållbarhetsaspekter som ses över löpande för att behålla rätt fokus.

Driva och finansiera tillväxt

Genom att implementera ett stort driv och engagemang bland personal stärks varumärket och tillväxten ökar. Arbetet med att kontinuerligt minska företagets miljöpåverkan går hand i hand med minskade kostnader. En minskad energianvändning samt en minskad mängd avfall från produktion bidrar till en ökad kostnadseffektivitet.

Möjliggöra tillväxt

Cuprum Recycling arbetar målinriktat med att skapa en attraktiv arbetsplats för alla medarbetare och främja utvecklingen av en högpresterande organisation. Cuprum Recycling utvecklar och vidareutbildar medarbetarna, erbjuder konkurrenskraftiga belöningssystem, upprätthåller en inspirerande företagskultur och tydlig företagsidentitet.

Långsiktigt åtagande

Genom att ytterligare integrera miljömässiga och sociala aspekter i såväl affärsstrategi som verksamhet skapar Cuprum Recycling förutsättningar för att växa som bolag. Det leder också till att risker och möjligheter identifieras samtidigt som Cuprum Recycling förstår och hanterar påverkan på människor och miljö och lever upp till omvärldens förväntningar.

Cuprum Recyclings långsiktiga åtagande fokuserar på:

  • Ansvarsfulla inköp
  • Ökad resurseffektivtiet
  • Kunden i centrum
  • Medarbetares utveckling och hälsa

Ditt förstahandsval när du väljer modern återvinning

Vi vill vara ditt förstahandsval när du väljer modern återvinning för hos oss på Cuprum Recycling kostar inte miljövänlighet extra – vi väljer tillsammans med kunden rätt, ur ett hållbarhetsperspektiv som vi alla tjänar på.