fbpx

Installationsföretag

Vill du sälja ditt material?

Genom oss kan du avsätta din kabel, transformator eller järn och metall och erhålla en marknadsledande ersättning. Oavsett om du är elinstallatör eller projektledare har vi en unik lösning för ert företag. Tillsammans skräddarsyr vi ett upplägg som kombinerar lönsamhet, effektivitet, säkerhet och miljönytta.

Hur fungerar det?

Överenskommet samtal sker och handlingsplan skapas.

Vi kommer ut med valfri container som placeras ut hos er på byggnation, rasering eller fast arbetsplats.

När containern är full hämtar vi upp, tömmer eller placerar ut en ny container för maximal lönsamhet och service åt er. Vi kan även göra upp ett hämtningsschema åt er vid löpande volymer.

Materialet anländer sedan till vår anläggning, vi beräknar skrotvärdet i materialet som i sin tur återvinns.

Vi rapporterar sedan i vikt och materialtyp till er via avräkning/självfaktura.

Erbjudande till avtalskunder

Prisgaranti, avtalskunder

Skriftlig uppföljning, kvartalsvis eller årsvis

Inga månadsavgifter, 0:-/mån

Ditt enda åtagande är att meddela oss när container är full, lättare än så blir det inte!

Hållbar samhällsutveckling

Med gedigen kunskap, innovativa lösningar och modern teknik bidrar vi till ett cirkulärt materialflöde där mer och mer av det insamlade skrotet återanvänds eller återvinns. Fokus för vårt hållbarhetsarbete bestäms utifrån de hållbarhetsfrågor som är väsentliga för verksamheten och där vi har störst möjlighet att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Det tar vi reda på genom väsentlighetsanalyser. Utifrån det som identifieras tar vi fram våra väsentliga hållbarhetsaspekter som ses över löpande för att behålla rätt fokus.

Andra liknande branscher

Det finns inget substitut för att känna till en industri inom och utanför. Var och en av våra branschpraxis utnyttjar experter från hela världen.

Andra liknande branscher

Det finns inget substitut för att känna till en industri inom och utanför. 

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss eller se vår sida för frågor och svar